Over ons

AANGESLOTEN PARTIJEN 2024

Kansrijk Ondernemend Welzijn
Zorgzaam010
Stichting Mens Centraal
Stichting Humanitas
SOL
OSO-Rotterdam
Wmo Radar

gesubsidieerd door:

Gemeente Rotterdam

bij de oprichting aanwezige partijen:

Super-Actief
Pluspunt

De doelstelling van Netwerk Tijdloos Talent is om Rotterdammers die (binnenkort) met pensioen gaan zich bewust te laten worden over de invulling van de (zinvolle) dag. Activiteiten van Netwerk Tijdloos Talent zijn een middel om te ontdekken waar de persoonlijke interesse en het talent liggen waarin de pensionado zich kan ontplooien en indien gewenst dit talent kan inzetten voor de bewoners van Rotterdam.
Netwerk Tijdloos Talent ondersteunt in de (her)ontdekking van deze talenten en interesses en biedt hierin desgewenst een faciliterende of een toeleidende rol.

Doel

Door de vergrijzing en de groeiende zorgkloof moeten Rotterdammers steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Het hebben en behouden van een goed netwerk is daarom belangrijker dan ooit. Daarom is het fijn om geholpen te worden en inzicht te krijgen in welke talenten je als 55-plusser hebt. Als je weet wat je leuk vindt en waar je goed in bent kun je rondkijken op welke manier jij de tijd na de pensionering in wilt vullen: vrijwilligerswerk, iets leren of lesgeven, deelnemen aan een leuke activiteit? Wij hebben alle partners en hun aanbod bij elkaar gebracht om inzicht te geven in de vele mogelijkheden die Rotterdam heeft.

 

Samenwerking

Wij zijn trots op de fijne samenwerking tussen zoveel verschillende Rotterdamse partijen.

Iedere partij voegt iets toe en zet zich binnen het netwerk in voor de 55-plus bewoners van Rotterdam. Alle betrokken organisaties staan open voor de wensen van de 55-plusser, geen vast aanbod van activiteiten, maar helpen in de zoektocht naar wat past bij deze 55-plusser.


Er zijn diverse Talentenscans die ingezet worden door St. Mens Centraal en Humanitas. Info over de scan van Humanitas:  talentenscanhumanitas.nl

Er zijn prachtige programma's van Pluspunt, Kansrijk Ondernemend Welzijn, Super-Actief en de Stadstrainers. Wmo Radar heeft een Talentencoachproject opgezet binnen welzijn. Zorgzaam010 heeft voor iedereen een plekje binnen het vrijwilligerswerk. SOL heeft de Talentenscan laten aanpassen zodat hij bruikbaar is voor en ingezet wordt door alle ouderenmaatschappelijk werkers. Ten slotte zijn wij erg blij dat er medewerking is van de OSO, de ouderenbonden voegen hun expertise toe aan het netwerk.


Binnen welzijn wordt vooral gekeken naar het oplossen van problemen, hard nodig in Rotterdam. Maar wij geloven in kansen bieden aan Rotterdammers. Iedereen heeft talenten en wij stimuleren de 55-plussers deze ook daadwerkelijk te gaan benutten en in te zetten.

Doet jouw organisatie nog niet mee? Neem contact met ons op en we bekijken de mogelijkheden!

Met dank aan:

Steunpunt

Vrijwilligerswerk Brussel